Whk oudit nog

Stad Windhoek se oudit op munisipale dienste is nog nie voltooi nie. Die oudit het reeds op 8 Maart begin en kyk na aspekte van dienste gelewer teenoor fakture wat vir die dienste geskep word. Die Hoof van Kommunikasie by Stad Windhoek Harold Akwenye sê al die data moet nog ingevorder word…