Tegnologie broodnodig by grense

Die uitvoerende direkteur van die Trans-Kalaharikorridor Sekretariaat, Leslie Mpofu, sê ‘n daadwerklike en innoverende ingryping is nodig by grensowerhede en die wat bedryfsleiers vir oorgrens beweging is. In sy mening moet tegnologieë toegepas word wat sekuriteit en kliëntedienslewering verbeter. Hy het melding gemaak van opsporingstegnologie wat vervoermaatskappye in staat sal stel om hul vrag meer akkuraat te monitor. Met die korrekte stelsels in plek sal oorgrensbeweging vinniger plaasvind en herhalende, oortollige data sal geëlimineer word.