Shoprite mag sekere winkels van Massmart verkoop 

Die Mededingingstribunaal het aan Shoprite goedkeuring verleen om sommige supermarkte, groothandelaars en drankwinkels van Massmart op sekere voorwaardes te koop. Die kleinhandelaar moet tien Massmart-winkels oorlos, wat Cambridge en Rhino Cash and Carry insluit, om aan onafhanklike derde partye verkoop te word. Die tribunaal het beveel dat daar geen afleggings as gevolg van die samesmelting moet wees nie. Die Shoprite-groep moet ook binne 60 dae ná die samesmelting die Shoprite-werknemer-aandele-eienaarskapsprogram vestig en instel, wat 40 miljoen aandele in die onderneming sonder enige kostes vir werknemers sal hou.