SAL nie meer onder besigheidsredding

Besigheidsredding by die Suid-Afrikaanse Lugdiens het tot ‘n einde gekom. Die lugdiens is nou aan die bestuurders en die direksie terugbesorg. Die sakereddingspraktisyns het ‘n kennisgewing van wesenlike implementering by die Kommissie vir Maatskappye en Intellektuele Eiendom in Suid-Afrika ingedien, wat die proses wat 17 maande gelede begin het, beëindig het.