Ondersteun plaaslike produkte

eam Namibië wat in 2003 tot standgekom het as ‘n artikel 21 maatskappy sonder winsbejag, het weer ‘n beroep op die Namibiese gemeenskap gedoen om plaaslike besighede, produkte en dienste te ondersteun. Volgens Pieter van Niekerk die voorsitter van Team Namibië is dit van groot belang vir ekonomiese ontwikkeling en volhoubaarheid..