Olie sal nie werk skep nie, maar, die winste kan jeug oplei

Die deurwinterde ekonoom, dr. John Steytler, is van mening dat die olie-ontdekking nie baie werk sal skep nie. In sy mening, word die stand van sake vererger deur die feit dat die massas werklose jeug nie van vaardighede beskik om enige werk te bekom nie. Terwyl daar inkomste is van olie, moet dit aangewend word om die jeug op te lei.