Meer lenings as eiendomme agterstallig by mosiehof

Regters Herman Oosthuizen en Eileen Rakow het vanoggend se mosiehof sessies hanteer met 107 aansoeke om verstekvonnisse met agt reël 108 aansoeke. Van die aansoeke, is 69 deur kommersiële banke gebring met 44 onbetaalde lenings, ter waarde van 8,7 miljoen dollar wat opgeëis is. Daar was ook 17 onbetaalde eiendomme met uitstaande skuld van 12,8 miljoen dollar teruggevra en agt aansoeke vir voertuie en toerusting. In Maandag se sessie voor regter Orben Sibeya, sal 44 onverdedigde egskeidings voorkom.