Ware vryheid ontwyk – Cyril

President Cyril Ramaphosa sê die belofte van verkiesingsdag op 27 April 1994 is steeds nie volvoer nie, want daar is steeds mense wat swaarkry. Hy sê ware vryheid is steeds ontwykend en die nalatenskap van apartheid bly steeds ‘n definiërende maatreël in Suid-Afrika. Dit was Ramaphosa se boodskap op die Vryheidsdagviering in Botshabelo in die Vrystaat. Hy sê stemreg is ‘n manier om ware vryheid en ekonomiese hervorming teweeg te bring, en het alle Suid-Afrikaners aangemoedig om in Oktober aan die plaaslike regeringsverkiesing deel te neem: