Verdere dialoog nodig oor koalisies

Die GOOD-party in die buurland sê die dokument oor die uitkoms van die Nasionale Dialoog oor Koalisieregering moet aan sy strukture en lede voorgelê word. Sy afvaardiging het nie ‘n mandaat om tot die verklaring in te stem sonder verdere gesprekvoering nie. Die sekretaris-generaal, Brett Herron, sê die verklaring verbind hulle tot verdere dialoog en beraadslaging terwyl ‘n raamwerk tussen Augustus en November in die Nasionale Vergadering en die Nasionale Raad van Provinsies voorgelê sal word: