Uutoni maan streeksrade om ontwikkelingsplanne te implementeer

Die Namibiese minister van stedelike en landelike ontwikkeling, Erastus Uutoni, het streeksrade aangemoedig om projekte wat op gemeenskapsontwikkeling gerig is, te prioritiseer en te implementeer. Dienslewering op plaaslike regeringsvlak is regoor die land ‘n groot uitdaging. Uutoni sê streeksrade moet projekte hersien en implementeer wat daarop gemik is om die groter bevolking van die gemeenskap te bevoordeel om sosio-ekonomiese ontwikkeling op streeksvlak te verseker. Hy maan verder dat elke gemeenskapslid in die streek ingesluit moet voel by die projek. Hy het sy frustrasie uitgespreek om dat geld begroot word vir streeksrade om plaaslike projekte uit te voer, maar gebrek aan implementering bly egter steeds ‘n uitdaging terwyl gemeenskapslede aan onderontwikkeling ly.