Uitspraak word verwag in Zhong Mei-NamRA-saak

Daar word verwag dat regter Eileen Rakow vandag uitspraak sal lewer in die saak waar die Chinese konstruksiemaatskappy, Zhong Mei Engineering-groep, NamRA en ‘n handvol ander respondente gedagvaar het om 33 miljoen Namibiese dollar terug te kry. NamRA het blykbaar opdrag gegee dat die fondse uit die maatskappy se rekening oorgedra word vir onbetaalde belasting tussen 2013 en 2018. Die saak is as dringend voor die hof gebring en so hanteer. Zhong Mei sê in sy stukke dat sy bedryfskostes 28 miljoen dollar maandeliks is en dat hy kontrakbreuk sal pleeg as hy nie sy pligte kan nakom nie. Die saak is vir tien-uur neergelê.