Twee kandidate kry ewe veel stemme vir NRU-president

Die Namibië Rugby-unie het sy buitengewone jaarvergadering en verkiesing gehou waartydens slegs tien klubs as tydig opbetaalde stemgeregtigdes bevind is. Vir die posisie van president het John Walters en Petrie Theron vyf stemme elk gekry. Beide sal gesamentlik diens doen tot die volgende buitengewone jaarvergadering. Dieselfde geld vir die visepresident vir rugby-sake met Johan Diergaardt en Wessel Kotze wat ook vyf stemme elk gekry het.