Tuberkulose lei tot vertraagde groei by kinders

‘n Studie het aan die lig gebring tuberkulose kan tot vertraagde groei by kinders lei. Die navorsing wou bepaal wat die uitwerking van TB op kinders is. Meer as 1 000 kinders is vanaf geboorte tot die ouderdom van nege jaar gemonitor. Professor Heather Zar van die Universiteit van Kaapstad sê kinders wat TB in ‘n vroeë stadium van hul lewens ontwikkel, ervaar gesondheidsprobleme tydens volwassenheid.