Stadsaalvergadering weer op 23 November in Windhoek

Die Namibiese Presidensie het aangekondig dat die Stadsaalvergaderings wat tydens die Covid-pandemie onderbreek is, weer sal voortduur. Daar sal vanjaar net een Stadsaalvergadering in Windhoek op 23 November om nege-uur die oggend in die hoofstad plaasvind waartydens Namibiese burgers die geleentheid kry om terugvoering oor kwessies uit al 14 streke te gee. Die presidensie het ‘n beroep op streeksgoewerneurs gedoen om voor 18 November 50 afgevaardigdes per streek te nomineer. Die afgevaardigdes in die 14 streke moet verteenwoordigers van onder meer vroue, die jeug, veterane, gestremde persone, kerke en burgerlike organisasies insluit.