Slenter oor die Regbank aangespreek

Die Regbank waarsku oor die jongste slenter waarin sy naam gebruik word. Volgens die uitvoerende direkteur Benhardt Kukuri, is daar vervalste dokumente, blykbaar van die arbeids- en hoërhof oor ‘n beslissing oor die nie-nakoming van arbeidswette nie, sowel as ‘n betaling wat gemaak moet word, en ‘n lasbrief vir arrestasie. Die dokument word blykbaar rond geneem om mense te bedrieg. Kukuri sê geen amptelike hofdokument word deur die betrokke regter onderteken nie en die sogenaamde inspekteur in die saak, adjunk-kommissaris Olivier werk nie vir die hoërhof of die Regbank nie. Lede van die publiek word gemaan om die polisie in kennis te stel sou hulle op die dokument afkom.