Skenk bloed

Die Bloedoortappingsdiens van Namibië verseker dat die korona-virus nie deur bloedskenkings oorgedra word nie. Die Woordvoerder, Titus Shivute, moedig Namibiërs aan om bloed te skenk, veral tydens die winterseisoen, wanneer bloedskenkings daal.