SA Kieswet in Konstitusionele Hof betwis

Die Onafhanklike Kandidaatvereniging van Suid-Afrika het dokumente by die Konstitusionele Hof ingedien waarin hulle die onlangs goedgekeurde Kieswet betwis, wat hulle as irrasioneel en ongrondwetlik beskou. Die vereniging en burgerlike gemeenskappe pleit vir ‘n sterker kiesstelsel wat regstreekse verkiesing en aanspreeklikheid van openbare verteenwoordigers moontlik maak. Die vereniging poog om die wet ongrondwetlik te laat verklaar, met verwysing na oortredings van grondwetlike regte en beginsels. Hulle stel ‘n 50/50-verdeling in die parlement voor ten einde ‘n regverdige speelvlak te skep.