Produsente se pryse skiet die hoogte in

Die stoorlamprys in Suid-Afrika is tans baie hoog as gevolg van groot vraag na die diere veral deur graanprodusente. Die hoë pryse hou ‘n voordeel in vir Namibiese boere. Dr Johnny van der Merwe ‘n Landbou Ekonoom en Senior Dosent aan die Noordwes Universiteit …