NamPower se verhoging binnekort bekend

Daar word verwag dat die Elektrisiteitsbeheerraad binnekort sy besluit oor kragtariewe sal bekend maak. NamPower het ‘n tariefverhoging van 16,87 persent aangevra en die raad moes teen 30 April die aansoek oorweeg het. NamPower presteer normaalweg uiters goed maar het in die vorige boekjaar erge uitdagings beleef en ‘n verlies van 1,2 miljard Namibiese dollar vir die jaar tot 30 Junie 2022 aangeteken, teenoor ‘n wins van 1,2 miljard in 2021. Daar was in die afgelope boekjaar groot uitdagings beleef met hoë kostes en Ruacana wat onder presteer het. Ekonome het ‘n dubbel-syfer verhoging voorspel veral omdat plaaslike owerhede later hulle eie tariefverhogings sal aankondig.