Namfisa tree in om mediese fondse te red

Die Namibië Finansiële Dienste Toesighoudende Owerheid, of Namfisa, het met proaktiewe maatreëls begin wat daarop gemik is om die langtermyn volhoubaarheid van die mediese fonds-bedryf te verseker. Dit kom ná die Registrateur se waarneming van beduidende afwykings tussen werklike en voorspelde solvensiegetalle oor die afgelope 3 tot 4 jaar, wat dikwels deur lede geabsorbeer is deur bydraekoers- en voordeellimiet-aanpassings. Kommer is geopper oor die gebrek aan realistiese en meetbare mediumtermyn strategiese planne tydens die 2024-reëlwysigings-goedkeuringsproses, wat die geloofwaardigheid van sekere mediese fondse se solvensievoorspellings bevraagteken. Kosmos 94.1 Nuus het met die woordvoerder van Namfisa, Victoria Muranda, gepraat.