Mosiehof het 110 aansoeke in totaal hanteer

Daar was 110 aansoeke vir verstekvonnisse in die mosiehof met 17 op die reël 108 rol. Regters George Coleman en Thomas Masuku het die sessies hanteer. Kommersiële banke het 48 eise gehad met 19 eiendomme wat skuld het van net minder as 44,5 miljoen dollar wat opgeëis is. ‘n Totaal van 23 lenings is agterstallig met 3,65 miljoen dollar wat nou betaalbaar is. Ses voertuie is ook teruggevra. In Maandag se sessie hanteer regter Boas Usiku 48 onverdedigde egskeidings.