Mosiehof: banke eis 62 onbetaalde lenings op

Daar was 141 aansoeke om verstekvonnisse in die mosiehof vanoggend waarvan 19, reël 108 aansoeke was. Kommersiële banke het 62 van die aansoeke gebring in die twee sessies wat deur regter Kobus Miller en die adjunk regterpresident Hosea Angula hanteer is. ‘n Totaal van 13 voertuie is opgeëis met 18 lenings wat ‘n uitstaande waarde van net minder as 10,8 miljoen dollar het, wat betaalbaar is. Die banke het ook 31 lenings vir eiendomme ter waarde van 41,8 miljoen dollar teruggevra. Regter Harold Geier hanteer Maandag se sessie waar daar 67 onverdedigde egskeidings is.