Mededingingskommissie: Regsfirma moenie klaer intimideer

Dit het onder die Namibiese Mededingingskommissie se aandag gekom dat die regsfirma Dr. Weder, Kauta en Hoveka korrespondensie aan ‘n klaer gerig het waarin dit van hom geëis het om aan hulle bewyse te verskaf ter stawing van die bewerings wat teen die regsfirma gemaak is. Dit spruit uit die kommissie wat ‘n klag ontvang het wat beweer dat die regsfirma en Bank Windhoek ‘n eksklusiewe ooreenkoms aangegaan het wat dié regsfirma as die eksklusiewe en enigste akte-prokureurs vir eiendomme wat deur Bank Windhoek gefinansier word, aangestel het. Die kommissie maan die regsfirma om op te hou om direk in korrespondensie met die klaer betrokke te raak in hierdie saak. Die kommissie ontmoedig die praktyk ten sterkste waarvolgens partye onderhewig aan ondersoeke klaers direk betrek en intimideer.