IPPR: Niks het drie jaar ná Fishrot verander

Drie jaar nadat Fishrot ontbloot is, is niks gedoen om die geheimhouding te beëindig wat die korrupsieskandaal laat plaasvind het nie. Die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing vra in sy verslag genaam “After Fishrot: The Urgent Need for Transparency and Accountability”, vir ‘n volledige blootstelling van die visserysektor, insluitend publikasie van alle regte, lisensies en kwota-besonderhede, insluitend inligting oor voordelige eienaarskap. Daarbenewens vra dit vir die dringende wysiging van die Wet op Mariene Hulpbronne om die minister se diskresionêre bevoegdheid te verwyder en deursigtigheidsmaatreëls in te stel.