Hersiening van beleidsplanne is belangrik

Die Verenigde Nasies se Vennootskapsraamwerk het saam met die Nasionale Beplanningskommissie vroeër vanoggend ontmoet en sosiale transformasie, ekonomiese vordering, goeie bestuur en omgewingsvolhoubaarheid, die 4 pilare van die Harmabee welvaartsplan, hersien. Obeth Kandjoze, die Direkteur-Generaal van die kommissie, sê dit is belangrik om jaarliks die planne te hersien om te verseker dat beleidsrigtings korrek is.