Goewerneurs sal nuwe strategie vir 2024-2026 op Swakop ontwikkel

Die goewerneur van die Bank van Namibië Johannes !Gawaxab vergader op die oomblik saam met verskeie goewerneurs van sentrale banke in die streek. Die SAOG-komitee van Goewerneurs van Sentrale Banke is gestig om samewerking te bewerkstellig. !Gawaxab sê die sessie, wat op Swakopmund gehou word sal die nuwe strategie vir die komitee tot 2026 beplan.