Geleenthede vir Namibiese vroue in landbousektor geskep

Landboubeleid en -programme ignoreer steeds die sentrale rol van vroue in die landbou en versterk ongelykheid in die toegang van vroue tot produktiewe hulpbronne, insluitend grond, arbeid, insette en tegnologie. Boonop maak die versuim om die landboukennis en -ervaring van vroue te erken, die skeiding tussen geslagte oor besluitneming nog duideliker. Daisry Mathias, presidensiële adviseur oor jeugsake, het gesê daar word in Namibië geleenthede geskep vir vroue om aan die landbousektor deel te neem. Sy sê ‘n voorbeeld is ‘n inisiatief van AgriBank van Namibië . Sy het ook gesê dat die landbou breed is en baie elemente het wat jongmense kan oorweeg.