Sake verbeter in Tigray, veral vir humanitêre bystand

Senior bevelvoerders van die Ethiopiese regering en die Tigray People’s Liberation Front het ingestem om humanitêre toegang in konflikgeteisterde dele van Noord-Ethiopië te vergemaklik. Die Afrika-unie sê hulle het ook ingestem om veiligheidswaarborge vir hulpwerkers en humanitêre organisasies te verskaf, asook beskerming vir burgerlikes in ooreenstemming met die bepalings van die “permanente beëindiging van vyandighede”-ooreenkoms wat op 2 November deur die twee partye onderteken is. Intussen het die partye ooreengekom om ‘n gesamentlike komitee te stig om ‘n omvattende program vir ontwapening, demobilisering en herintegrasie te implementeer.