Burokrasie belemmer doeltreffendheid van staatsondernemings

Die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing doen ‘n beroep op volledige outonomie van openbare ondernemings met verwysing na hul onvermoë om dinamies te wees en doeltreffend te reageer binne die bestaande institusionele raamwerk onder die regering. Die instituut se ekonoom Robin Sherbourne sê besighede en regeringsentiteite funksioneer onder fundamenteel verskillende raamwerke. Hy is skepties oor die vermoë van staatsinstellings om doeltreffend sake te kan bedryf as gevolg van burokratiese prosesse. Hy sê as jy net ‘n potlood wil hê moet jy deur die Sentrale Verkrygingsraad gaan. Hy beklemtoon dat sulke administratiewe struikelblokke die doeltreffendheid en buigsaamheid van staatsondernemings belemmer.