Bestendige vooruitsig vir SA: Standard and Poor’s

Die buurland se regering het erkenning gegee aan Standard and Poor’s se besluit om die land se langtermyn buitelandse en plaaslike geldeenheid-skuldbepaling op onderskeidelik ‘BB-minus’ en ‘BB’ te bevestig. Die agentskap skryf die bestendige vooruitsig toe aan ‘n geloofwaardige reserwebank, ‘n aanpasbare wisselkoers en ‘n geldeenheid waarin aktief handel gedryf word. Positiewe aanduiders sluit in toenemende privaatsektor belegging in kragopwekking en hernubare stelsels. Die regering het sy toewyding uitgespel tot die stimulering van die bruto binnelandse produk deur die verbetering van elektrisiteitsvoorsiening, die optimalisering van logistiek en die versterking van infrastruktuurlewering oor die volgende drie jaar.