Fonds vir werkloosheidsversekering loop deur onder slenter

Die Werkloosheidsversekeringsfonds waarsku Suid-Afrikaners oor die jongste skelmstreek wat op sosiale media die rondte doen. Swendelaars beweer in ‘n geskrewe boodskap aan kliënte dat ‘n bedrag van 21 785 Suid-Afrikaanse rand aan hulle betaalbaar is na ‘n WVF-registrasie- en klaringsbedrag van 298 rand en 67 sent betaal is. Die WVF se woordvoerder, Trevor Hattingh, sê al hulle dienste is gratis en die fonds sal nooit enige geld vra vir sy dienste of eise nie: