Duitse onderwysminister besoek water-program by Nust

Die Duitse minister van onderwys en navorsing, Bettina Stark-Watzinger besoek Woensdag die Namibiese Universiteit van Wetenskap en Tegnologie, Nust. Haar besoek sal spesifiek klem lê op die Sasscal-nagraadse studie-program. Die program het verskeie studente wat ondersoek instel na geïntegreerde waterstudies en waterbron-bestuur. Die program is daargestel om die Suider-Afrikaanse streekswater-sektor te ondersteun en meer veerkragtig te maak.