Die betekenis van Paasfees moet daagliks uitgeleef word

Paasfees is een van die belangrikste tye op die Christen-kalender en vandag, op Paas-Sondag vra die algemene sekretaris van die Namibiese Raad van Kerke dat Christene nie net vandag onthou wat Christus vir hul gedoen het nie, maar ook die boodskap daagliks uitleef.