Werke is seker nie ernstig nie?

Dit blyk nie asof die ministerie van werke enigsins sy meer as 8 300 eiendomme se instandhouding en beheer ernstig opneem nie. En ook nie sy bateregister nie. Die PDM se hoofsweep Elma Dienda het volgens parlementêre prosedures reeds op 21 September ‘n vraag aan die ministerie in die verband gerig. 

Die adjunkminister, Veikko Nekundi, was geensins voorbereid om enige antwoorde oor die ministerie se bates te verskaf nie.