Weiveldbestuur werk gronderosie teë

‘n Reeks video’s is bekendgestel as deel van die projek wat besig is met die ontwikkeling van ‘n nuwe datastel vir weiveld- en weidingbestuur, wat deur boere en bewaringskundiges aangewend kan word. Namibië se weivelde en ekosisteme staar beduidende bedreigings in die gesig, insluitend gronderosie, grondagteruitgang en verlies aan biodiversiteit, wat risiko’s vir plaaslike voedselsekuriteit en weiveldgesondheid inhou. Kosmos 94.1 Nuus het met Erastus Ngaruka, die tegniese adviseur vir Agribank se adviesdienste, gesels wat sê weiveldbestuur is belangrik om veral gronderosie teen te werk.