Vryheidsdag: Waar is die ekonomiese bevryding?

Saftu in die buurland sê die koms van die liberale demokrasie in 1994 het demokratiese regte en vryhede gebring maar sonder ekonomiese bevryding kan hierdie ideale nie binne ‘n kapitalistiese raamwerk vervul word nie. Die woordvoerder van die vakbondfederasie, Trevor Shaku, sê hoewel ‘n demokrasie hom kan uitlaat oor menswaardigheid en die toegang tot gesondheid, behuising, onderwys, omgewingsbeskerming en veiligheid, kan hierdie beloftes in die Handves van Regte in werklikheid nie verwesenlik word nie: