VN waarsku Angola oor sy wet op NRO’s

Drie rapporteurs van die Verenigde Nasies in Genève, Switserland, waarsku die Angolese president teen menseregteskendings in sy nuwe wetsontwerp rakende nie-regeringsorganisasies. Hulle voer aan dat talle bepalings in die voorgestelde wet strydig sal wees met Angola se menseregte en internasionale verpligtinge, insluitend die reg op vryheid van assosiasie, die reg op vryheid van mening en uitdrukking, en die reg op nie-diskriminasie. Sou die wetsontwerp in sy huidige vorm aanvaar word, stel dit buitensporige streng regulering voor en verleen ongeregverdigde regeringsbeheer oor die bedrywighede van nie-regeringsorganisasies.