Vakbond weet nie waar N$18m is nie

Plaaslike berigte lui dat die Mynwerkersvakbond van Namibië nie rekenskap kan gee van 18 miljoen Namibiese dollar tussen 2015 en 2021 nie. Ouditverslae vir die boekjare toon heersende chaos met finansiële bestuur, lidmaatskapfooie, transaksies, beleggings, waardasies en meer. Die vakbond het sedert die afsterwe van sy president Raimo Hausiku in 2016, drie waarnemende presidente gehad. Die oudit is deur Strategis Registered Accountants and Auditors uitgevoer. Die ouditeurs meen die stelsel wat lidmaatskap reguleer en beheer, sowel as skenkings, nie betroubaar is nie. Beheerstelsels vir die vakbond se uitgawes is ook onvoldoende.