Trustco spreek hom uit oor tribunaal-beslissing

Trustco se groep besturende direkteur, Dr Quinton van Rooyen, het hom sterk uitgespreek oor ‘n beslissing van die finansiële dienste tribunaal in Johannesburg dat die maatskappy openbare sensuur moet ondergaan in ‘n saak wat met die Johannesburgse effektebeurs verband hou en reeds opgelos is. Van Rooyen sê “Dit is betreurenswaardig dat ons ‘n punt bereik het waar daar vermoed word dat reguleerders onfeilbaar is. Dit is noodsaaklik dat geregtigheid nie net geskied nie, maar ook gesien word om te geskied. Verder blyk dit uit die prestasierekord van maatskappye se onderworpe aan sensuur dat die Johannesburg effektebeurs sy reëls met volle diskresie uitoefen, en die raad het nog nooit teen die beurs bevind nie, wat aandui dat die beurs nie in staat om ‘n verkeerde besluit te neem nie.” Alhoewel Trustco teleurgesteld is oor die sensuur, aanvaar hy die uitspraak van die tribunaal wat die beurs se besluit bekragtig. Trustco sal altyd by die oppergesag van die reg hou, sê die maatskappy.