Trustco gesensuur deur JSE

Die Johannesburg Effektebeurs het Trustco gesensuur oor sy versuim om aandeelhouers betyds in te lig oor die uitwerking van ‘n verandering in die bepalings van ‘n lening wat aan sy uitvoerende hoof, Quinton van Rooyen, gekoppel is. Van Rooyen was die enigste aandeelhouer van ‘n maatskappy wat uiteindelik in 2018 deur Trustco verkry is, ‘n diamantmyn- en eksplorasiemaatskappy Huso Investments. Die aankoop was goedgekeur op grond van Huso se finansiële posisie wat ‘n aandelelening van 295 miljoen Namibiese dollar weerspieël het. In 2018, ná die betrokke aandeelhouersvergadering, is dit van ekwiteitslening na ‘n las geklassifiseer, met die effek dat Huso se netto batewaarde van 92 miljoen dollar in ‘n negatiewe netto batewaarde van 240 miljoen dollar verander het. Die maatskappy het nie aan aandeelhouers en die mark bekend gemaak dat die finansiële posisie van die entiteit wat hy besig was om te verkry, aansienlik verander het nie. Volgens die beurs het so ‘n beduidende verandering in die onderliggende finansiële posisie van die entiteit wat verkry word, die potensiaal gehad om die ekonomiese besluite van aandeelhouers en beleggers te beïnvloed. Volgens ‘n uitspraak van die Finansiële Dienste-tribunaal het Van Rooyen vanaf 2018 ‘n totaal van 546 miljoen Namibiese dollar se lenings aan Huso voorgeskiet. Dit is toe vergewe en in Trustco se finansies as wins weerspieël. Intussen is uitspraak in Trustco se heroorwegingsaansoek deur die Finansiële Dienste-tribunaal Maandag van die hand gewys en dus is die beurs se sensuur gehandhaaf.