Swakara wil sy produsente oudit

Die Swakara-raad van Namibië vra vir projekvoorstelle van ISO 17065 en ISO 17021 sertifiseringsliggame om Swakara-produsente te oudit teen die Swakara produksie standaard. Die ISO 17065-akkreditasie verskaf standaarde vir alle nakomingsaktiwiteite, insluitend akkreditasie-liggame wat dienste, produkte en prosesse sertifiseer. ISO 17021 is ‘n standaard wat geskep is vir die assessering van sertifiseringsliggame om te verseker dat hulle bevoeg is en dat hulle aan alle tipe bestuurstelsels voldoen. Alle aansoeke moet teen 31 Oktober ingedien wees.