Sukkelande SA Poskantoor kan glo gered word

Die sakereddings-praktisyns Anoosh Rooplal en Juanito Damons is optimisties oor die redding van die sukkelende Poskantoor in die buurland. Hulle meen die reddingsboei van 2,4 miljard Suid-Afrikaanse rand van die Tesourie, saam met bykomende befondsing en ondersteuning van belanghebbendes, kan tot ‘n suksesvolle ommekeer lei. Die sakereddingsplan is tot einde November verleng om die maatskappy deeglik te ondersoek. Rooplal en Damons beoog om die Poskantoor vir ‘n solvente toekoms te herstruktureer of om beter opbrengste vir krediteure en aandeelhouers te verseker, indien redding nie moontlik is nie. ’n Komitee van krediteure sal opbouende insette en raadpleging bied.