Stad Windhoek werk aan ‘n plan met skuld

Stad Windhoek se burgemeester, Joseph Uapingene, het ‘n beroep op inwoners gedoen om hulself te vergewis van die relevante wysigings aan die Wet op Plaaslike Owerhede, terwyl die Stad verskeie skuldbestuurmetodes ondersoek. Uapingene het die aanmerkings gemaak in reaksie op ‘n petisie wat onlangs deur die Katutura-inwonerskomitee ingedien is waarin die verwydering van die Redforce geëis word. Hy sê die Stad is gebonde is aan wetlike mandate. Volgens Uapingene is geen pensioenarisse aan Redforce oorhandig nie en word geen rente gehef op rekeninge wat aan Redforce oorhandig is vir alle inwoners nie, behalwe vir die invorderingsfooi van 10 persent. Hy het opgemerk dat Redforce tans die lewensvatbare opsie vir skuldinvordering namens die Stad is. Die Stad hef 20 persent per jaar op agterstallige skuld, terwyl Redforce slegs 10 persent hef. Uitstaande skuld word ook nie deur Redforce aan prokureurs oorhandig nie waar die Stad dit voorheen gedoen het.