Skoolfonds: Ouers wat kan betaal moet, sê minister

In die strewe na toegang tot onderwys vir almal, het die regering herhaal dat geen leerder vordering na die volgende graad of plasing by ‘n skool geweier mag word vir nie-betaling van vrywillige bydraes nie. Die onderwys-ministerie is egter van mening dat onderwystoelaes nie die morele verpligtinge en verantwoordelikhede van ouers en voogde teenoor hul skoolgaande kinders uitskakel nie. Tydens die kabinetskomitee-inligtingsessie vir die onderwys-ministerie het minister Anna Nghipondoka gesê ouers is nie verplig om “vrywillige bydraes” te gee nie, maar as hulle kan, moet hulle.