Sensus: Wes-Kaap word nie meer tyd gegun nie

Statistieke Suid-Afrika sê geen verdere uitstel sal aan inwoners van die Wes-Kaap verleen word om ná Meimaand getel te word nie. Die finale beroep word op inwoners gedoen om teen die einde van die maand deel te neem aan die Sensus-2022 . ‘n Vraelys kan aanlyn voltooi word terwyl veldwerkers voortgaan met persoon-tot-persoon besoeke in gebiede waar die reaksiekoers oor die hele provinsie laag is.