Parlement hervat vandag, 9de sessie

Die Nasionale Vergadering hervat vandag sy bedrywighede in sy 9de sessie na hy op 13 Julie in reses gegaan het. Die huis het in sy vorige sessie vyf wetsontwerpe gedebatteer en 27 kennisgewings van vrae is ter tafel gelê, waarvan 22 verval het en vyf behandel is. Die huis het ook 15 mosies sowel as verskeie komiteeverslae hanteer. Die vyf wetsontwerpe wat hanteer en goedgekeur is, sluit die Wetsontwerp op Toegang tot Inligting wat met wysigings van die Nasionale Raad aangeneem is. Die Wysigingswetsontwerp op die Bekamping van Verkragting is ook met wysigings aanvaar, terwyl die Wysigingswetsontwerp op die Bekamping van Gesinsgeweld sonder wysigings aangeneem is. Die Wysigingswetsontwerp op Openbare Verkryging is met wysigings van die Nasionale Raad aanvaar, terwyl die Metrologie-wetsontwerp sonder wysigings aangeneem is.