Pandor lei afvaardiging na Namibië  

Die Suid-Afrikaanse minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Naledi Pandor, lei ‘n afvaardiging na die 25ste gewone vergadering van die ministeriële komitee van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Windhoek. Die tweedaagse vergadering het ten doel om vrede en bestendigheid in die streek te bevorder. Die vergadering sal verslae ontvang oor die instel van die besluite wat geneem is tydens die laaste vergadering ‘n jaar gelede in Pretoria. Die vergadering sal ook verslae van die Interstaatlike Komitee vir Politiek en Diplomasie en die Interstaatlike Verdedigings- en Veiligheidskomitee ontvang.