Ontwikkelingsbank, Groen Waterstof-raad teken ooreenkoms

Die Ontwikkelingsbank van Namibië en die Groen Waterstof-raad het ‘n vyfjaar-ooreenkoms onderteken om ‘n werksreëling te formaliseer wat daarop gemik is om die land se groen-industrialisasiepogings te bevorder. Die vennootskap strook met Namibië se fokus op die benutting van sy wêreldklas son- en windbronne om groen waterstof en groen ammoniak te produseer, wat volhoubare ekonomiese groei en maatskaplike ontwikkeling sal aandryf. Sleutelareas van samewerking kragtens die ooreenkoms sluit in die gesamentlike insameling van groen befondsing, met ‘n besondere fokus op die verkryging van toekenningsbefondsing vir Namibiese projekte, die ontwikkeling en implementering van ‘n omvattende agenda vir Namibië se groen industrialisasie, en samewerking aan die nodige kapasiteitsbou om groen industrialisasie in Namibië te ondersteun.