Omaheke-streeksraad aangespreek oor werknemersbedrog

Die kantoor van die ouditeur-generaal het die Omaheke-streeksraad versoek om die verduistering van fondse by die raad reg te stel vir die boekjare wat op 31 Maart 2023 eindig. ‘n Verslag van die Staatsdienskommissie het bewyse gevind dat werknemers binne die menslike hulpbronne-afdeling by bedrieglike aktiwiteite betrokke was. Daar is spesifiek gevalle geïdentifiseer van werknemers wat werksure opblaas, valse eise vir oortydbetalings maak en fondse vir persoonlike gebruik herlei het. Die verslag het aanbeveel dat die raad meer robuuste interne beheermaatreëls instel om sulke bedrieglike aktiwiteite te verhoed.