Nasionale Raadslid vaar uit teen LGBTQ-gemeenskap

Die wetsontwerpe wat selfdegeslaghuwelike verbied, word tans in die Nasionale Raad gedebatteer. Wysigings is aan die Huweliks-wetsontwerp aangebring wat spesifiek die definisie van die woord “gades” wysig soos die volgens definisies wat die Swapo veteraan Jerry Ekandjo in die Privaatlede-wetsontwerp voorgestel het. Na die wetsontwerp in die komitee-stadium in die Nasionale Raad bespreek is is, sal beide die konsepwetsontwerpe na die Nasionale Vergadering terugkeer vir goedkeuring. Tydens die debat in die Nasionale Raad, het Andreas Amundjindi hewig teen die LGBTQ-gemeenskap uitgevaar.